Županijski prioriteti 2013 - 2016 (2. ciklus)

Zbog nemogućnosti istovremenog ulaganja u optimalni razvoj rješenja za sve zdravstvene i socijalne potrebe i probleme građana Istarske županije (ograničeni ljudski i materijalni resursi), 2012. godine Županijska Skupština je usvojila drugi niz županijskih prioriteta koji su utemeljeni na objektivnim pokazateljima i na mišljenjima stručnjaka i samih građana:

1. Mentalno zdravlje djece i mladih
2. Podrška obitelji
3. Rane intervencije kod djece s neurorizicima i razvojnim teškoćama
4. Skrb za starije i nemoćne osobe
5. Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom
6. Rak debelog i završnog crijeva
7. Prevencija kardiovaskularnih bolesti
8. Palijativna skrb
9. Zaštita zraka

Istaknuti prioriteti prepoznati su u postupku ispitivanja potreba koji je uključivao prikupljanje i analizu podataka iz:
- statističkih izvješća iz područja zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, mirovinskog sustava, zavoda za zapošljavanje, lokalne samouprave,
- upitnika koje su popunjavali zdravstveni djelatnici (105 liječnika primarne zdravstvene zaštite, 34 patronažne sestre, 36 djelatnika ZZJZIŽ, 74 liječnika OB Pula),
- web-ankete (63 osobe),
- intervjua provedenih metodom fokus-grupa (83 sudionika u 9 grupa),
- individualnog i grupnog rada na konsenzus konferenciji (44 osobe).

Više o prioritetima pogledajte u Planu za zdravlje.