Mentalno zdravlje djece i mladih

Nakon što smo se kroz proteklih gotovo desetak godina bavili prevencijom ovisnosti o drogama i poremećaja u ponašanju djece i mladih kao jednim od županijskih javnozdravstvenih prioriteta, prilikom ispitivanja potreba provedenog 2012. godine, predstavnici relevantnih skupina građana i profesionalaca zaposlenih u zdravstvu,  socijalnoj skrbi, obrazovanju i lokalnoj samoupravi izrazili su diskretno zadovoljstvo postignutim rezultatima, posebno u segmentu tretmana ovisnika o drogama, odnosno relativno visokoj stopi liječenih u odnosu na ukupan broj korisnika i praktično postignutoj stagnaciji broja novoevidentiranih ovisnika. Istovremeno, ti su ispitanici, međutim, ukazivali na druge oblike mentalnih poremećaja (zlouporaba alkohola, poremećaji prehrane, nasilno ponašanje, anksioznost, depresivnost ...) i rizika za mentalno zdravlje djece i mladih (neuspjeh u školi, dostupnost alkohola, nekvalitetno provođenje slobodnog vremena ...).
Istraživanja provedena na ovom području također ukazuju na pojave kao što su rano pijenje mladih te emocionalne poteškoće i problemi raspoloženja kod mladih.

Više u Planu za zdravlje