Skrb za starije i nemoćne osobe

Socio-zdravstvena zaštita starijih osoba bila je jedan od pet javnozdravstvenih prioriteta određenih Planom za zdravlje 2005-2012.g., u kojem razdoblju je za ovaj prioritet iz Proračuna Istarske županije uloženo 35,8 milijuna kuna. Nastojanja da se problematika socio-zdravstvene zaštite starijih osoba riješi na odgovarajući način, razvojem institucionalnih i izvaninstitucionalnih kapaciteta za skrb o starijima te uspostavljanjem i razvojem intersektorske koordinacije i volontarijata dala su značajne rezultate, ali je i dalje potrebno razvijati dostupnu socio-zdravstvenu skrb, usluge i potpore starijim osobama i njihovim obiteljima. Neki od uzroka ovakvog stanja su i konstantno povećanje udjela osoba starijih od 65 godina u populaciji (1991.g. iznosio je 11,76%, 2001.g. 15,65%, a 2011.g. 18%) te nizak socio-ekonomski status dijela ove populacije. Imajući u vidu smjernice koje je izradila Svjetska zdravstvena organizacija u dokumentu "Strategije zdravog starenja i akcijski plan primjenjiv na Europu u razdoblju od 2012. - 2016. godine", u slijedećem će se razdoblju posebno raditi na promocija zdravog i aktivnog starenja. Uz to, nastavlja se podrška programima izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama i razvoj novih usluga, kao i razvoj novih usluga i unaprjeđenje kvalitete postojećih usluga u institucionalnoj skrbi.  Posebno cijeneći i razvijajući suradnju s partnerskim organizacijama i jedinicama lokalne samouprave, cilj je u slijedećem planskom razdoblju razviti dovoljne kapacitete i takvo suportivno okruženje  da starenje u Istarskoj županiji bude zdravo, aktivno i kvalitetno.

Više u Planu za zdravlje