Ustanove socijalne skrbi kojima je Istarska županija osnivač

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula 
Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola

ADRESA: Krležina 33, Pula
TEL: 052/392-448
FAX: 052/392-449
WEB: www.dom-alfredo-stiglic.hr

Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj
Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno

ADRESA: Carducci 18, Rovinj
TEL: 052/811-253
FAX: 052/815-068
WEB: www.domzaodrasle-dp.hr

Dom za starije osobe Novigrad
Casa per anziani Cittanova

ADRESA: Domovinskih žrtava 14, Novigrad
TEL: 052/729-020
FAX: 052/757-850
WEB: www.dzsino-novigrad.hr

Dom za starije osobe Raša

ADRESA: N. Tesle 5, Raša 
TEL: 052/874-243
FAX: 052/874-607
WEB: www.dom-rasa.hr