Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi Istarske županije

Župan Istarske županije je dana 1. listopada 2013. godine na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije (Službene novine br. 10/09 i 4/13) donio Odluku o osnivanju Savjeta za umirovljenike i osobe starije životne dobi Istarske županije. 
Savjet za umirovljenike i osobe starije životne Istarske županije je samostalno stručno i savjetodavno tijelo Župana Istarske županije koje aktivno sudjeluje u pripremi i definiranju mjera za razvoj socijalne zaštite umirovljenika i osoba starije životne dobi, informira Župana o pozitivnim propisima i drugim pitanjima koji utječu na položaj umirovljenika i osoba starije životne dobi u društvu te obavlja druge poslove koje mu povjeri Župan.

Članovi Savjeta za za umirovljenike i osobe starije životne dobi Istarske županije (2017.-2021.godine)


1. Vesna Grubišić-Juhas
2. Zdenko Pliško
3. Bruno Stermotić
4. Denis Lukež
5. Vladimir Buršić

Mandat članova/ica Savjeta traje do isteka mandata Župana. Članovi/ce svakih godinu dana biraju između sebe predsjednika/cu.

Link na Zapisnike sa Savjeta za umirovljenike