Javnozdravstveni i socijalni prioriteti za razdoblje od 2022. do 2024. godine

U proljeće 2021. godine u Istarskoj županiji je odrađen proces mapiranja potreba u zdravstvu i dugotrajnoj skrbi pod mentorstvom Medicinskog fakulteta u Zagrebu - Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ i Ministarstva zdravstva. Mapiranje je odrađeno u suradnji sa Regionalnim koordinatorom Istarske županije za europske programe i fondove, a korištena je metodologija propisana od strane Europske Komisije za mapiranje potreba u pogledu zdravstvene i dugotrajne skrbi.

Bez obzira na ograničavajuće pandemijske uvjete, u sam proces mapiranja u Istarskoj županiji bili su uključeni predstavnici: Istarske županije, zdravstvenih ustanova (Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Istarskih domova zdravlja, Opće bolnice Pula, Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj), civilnog sektora, jedinica lokalne samouprave, pružatelja socijalnih usluga i centara za socijalnu skrb.

Vrijeme izbora ovih prioriteta preklapalo se sa vremenom donošenja županijskih i nacionalnih razvojnih planova, kao i izmjena Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o zdravstvenoj zaštiti (uz najavljene promjene koje će uvelike utjecati na promjene županijskih ovlasti na značajnim dijelovima u područjima zdravstva i socijalne skrbi). Uzimajući u obzir sve to, kao i činjenicu da je još uvijek u tijeku bila pandemija u kojoj su sustavi zdravstva i socijalne skrbi dodatno bili opterećeni, za razdoblje od 2022. do 2024. godine izabrana su slijedeća prioritetna područja:

  1. Osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim i socijalnim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija s ciljem osiguravanja uvjeta za kontinuirano pružanje i unapređenje sveobuhvatne zdravstvene zaštite građana Istarske županije osiguravanjem potrebnih ljudskih resursa – zdravstvenih kadrova u zdravstvenim i socijalnim ustanovama čiji je osnivač IŽ
  2. Zaštita mentalnog zdravlja djece, adolescenata i zdravstvenih djelatnika u pandemijsko i postpandemijsko vrijeme s ciljem razvijanja kapaciteta i partnerstava za podršku mentalnom zdravlju djece i adolescenata te zdravstvenih djelatnika zaposlenih u zdravstvenim i socijalnim ustanovama kojima je IŽ osnivač, uzimajući u obzir specifičnosti pandemijskog i postpandemijskog vremena
  3. „Mreža“ pružatelja usluga smještaja i razvoj dugotrajne skrbi za starije osobe s ciljem  povećanja dostupnosti usluga smještaja i razvoja dugotrajne skrbi za starije osobe, posebno na područjima gdje te usluge nisu dostatne ili uopće nisu dostupne

Detaljniji opisi nalaze se u Operativnim planovima aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije i pripadajućim izvješćima:  
LINK: https://zdrava-sana.istra-istria.hr/hr/podsiteovi/zdrava-istra/opci-podaci/plan-za-zdravlje-i-socijalno-blagostanje-dokumenti/