Podrška obitelji

Obitelji u Istarskoj županiji i nadalje trebaju stručnu podršku i pažnju zajednice, a posebno one koje se suočavaju s poteškoćama i otežavajućim životnim okolnostima. Tu spadaju: obitelji koje trpe zbog posljedica neusklađenosti tržišta rada i potreba roditelja i djece; jednoroditeljske obitelji; obitelji s više djece; obitelji s članovima s invaliditetom ili kroničnom bolešću; obitelji u kojima su prisutni konflikti i nasilje; obitelji s prihodima nižim od potrebnih za zadovoljavanje minimalnih životnih potreba i druge.
Istarska županija ima već godinama vrlo nepovoljna kretanja u svezi razvoda brakova, što, uz ostale uzroke, doprinosi povećanju broja djece koja žive u jednoroditeljskim obiteljima.
Tijekom 2014. godine stupio je na snagu novi Obiteljski zakon prema kojemu su nadležni centri za socijalnu skrb trebali provesti usklađivanje poslova i aktivnosti, međutim, isti je suspendiran u siječnju 2015. odlukom Ustavnog suda RH. U cilju poboljšanja pravne zaštite obitelji, naročito maloljetne djece, bilo bi potrebno angažirati nove kadrovske kapacitete, posebno stručnjake osposobljene za obiteljsku medijaciju.
 
U ovim okolnostima i nadalje je opravdano od strane zajednice poticati i podržavati kvalitetne preventivne programe usmjerene roditeljima i djeci.

PODRŠKA OBITELJI U  2015. GODINI

U skladu s postavljenim općim ciljem koji glasi: -Unaprijediti sustav organizirane stručne podrške obiteljima, posebno roditeljima u ispunjavanju njihove odgojne funkcije,
slijede operativni ciljevi:
1. Unaprijediti dostupnost i kvalitetu podrške roditeljstvu u zajednici - (podržati postojeće programe za roditelje, povećati dostupnost na novim lokacijama u IŽ i povećavati broj direktnih korisnika)
2. Unaprijediti dostupnost i kvalitetu podrške obiteljima u teškoćama - (podržati postojeća savjetovališta i specifične selektivno usmjerene programe, te poticati proširenje usluga na novim lokacijama)

Više u Planu za zdravlje