Radionica o planiranju i uređenju prostora - uključenje javnosti u prostorno planiranje.

Organizacija:

UNIVERZA U LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ARHITEKTURU
Katedra za urbanizem

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE

GRAD PULA

Tema:

Na području uključivanja javnosti u postupke prostornog planiranja postoji velika razlika između teorije u literaturi i izvođenja u praksi. Uključivanje javnosti u prostorno planiranje u Europskoj je uniji (EU) dio procesa planiranja koje najčešće možemo pronaći na područjima: zakonodavna podloga za uključivanje javnosti, stav ostalih čimbenika u procesu prostornog planiranja do uključivanja javnosti i pregled studija praktičnih primjera. Broj objava i publikacija na temu participacije javnosti u zadnjih se 15 godina vidljivo povećao, što ukazuje na važnost i kompliciranost ovoga područja (Berčič, 2015). Sadržaji prezentacija biti će usredotočeni na prezentacije i procjenjivanja najnovijih pristupa planiranju urbanističkih zahvata u prostor lokalne zajednice za koje je karakteristično oblikovanje razvojnih ciljeva od dolje prema gore (tzv. bottom-up pristup). U vrijeme vidljivih i burnih oblika izražavanja zahtjeva ljudi na pravo suodlučivanja o uređivanju javnih poslova, nužno je ponovo razmisliti koliko su adekvatni prihvaćeni načini određivanja razvojnih ciljeva u prostoru koji se danas oblikuju u zatvorenim stručnim i političkim krugovima (»top-down« pristup), te su zato, prema stajalištima javnosti, postavljeni na netransparentan način i ne iskazuju njihove interese. Posljedično se neselektivno protive promjenama, što koči sve razvojne pobude, a među njima i korisne pobude za javnost koje su usmjerene prema trajnosti i zelenom gospodarstvu (sa savjetovanja »Pametni urbanizam«, Ljubljana, lipanj 2013.)

Sudionici (predavači):

 • prof. mag. Peter Gabrijelčič - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
 • dr. Mitja Blaganje - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
 • dr. Mojca Furman Oman - Urbanisti d.o.o., Metro SR, Zavod za prostor Savinjske regije
 • Jošt Berčič - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, doktorski študij
 • Jernej Červek - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Matična sekcija prostorskih načrtovalcev
 • Sergeja Praper Gulič - Urbanistični inštitut RS
 • Marko Jelenc - PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., vodja oddelka za infrastrukturo
 • asist. Janez P. Grom- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
 • Nuša Voda - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, doktorski študij
 • doc. dr. Alenka Fikfak - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
 • asist. Miha Konjar - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Predstavljeni radovi: