Projekt: SHAPE

Projekt SHAPE (Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment: between coast and sea) financirao se iz druge komponente IPA programa - IPA CBC (Instrument for Pre-Accession Assistance, Cross-border Cooperation ).

Program IPA je integrirani pretpristupni fond Europske unije za Hrvatsku za razdoblje 2007-2013. Utemeljen je uredbom Vijeća Europe br. 1085/2006. Osnovni ciljevi IPA programa su pomoć državama kandidatkinjama te državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Kohezijskog fonda i strukturnih fondova.

U SHAPE projektu učestvovalo je 13 partnera iz 6 jadranskih zemalja. Zavod je bio jedan od projektnih partnera koji je vršio implementaciju projekta u Istarskoj županiji, koji je započeo u ožujku 2011. godine a završio se u veljači 2014. godine.

Cilj SHAPE projekta je održivi razvoj Jadranske regije putem integralnog upravljanja, te jačanje zaštite i valorizacije morskog i obalnog okoliša.

Više informacija: www.ipaproject.euhttp://shape.istra-istria.hr