Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15),  kojim se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovu uporabu informacija, izuzeci od prava na pristup informacijama, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi "Zavod za prostorno uređenje Istarke županije". Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može dostaviti:

  • osobno ili poštom na adresu:  "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije", Riva 8, 52100 Pula
  • na fax:  052/351-466
  • elektroničkom poštom poslati popunjeni skenirani obrazac na:  prostorno@zpuiz.hr

Službenik za informiranje i službenik za zaštitu podataka:

Tatiana Cerin
Tel. 052/351-465
Fax. 051/351-466
e-mail: prostorno@zpuiz.hr

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Korisni link:  Povjerenik za informiranje