Prostorno planska dokumentacija

Posebnu kategoriju unutar dokumentacije prostora čine programi mjera za unapređenje stanja u prostoru (koji se vode u obliku registra, a koje su svi gradovi i općine bile dužne dostavljati Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije). Programi mjera za unapređenje stanja u prostoru doneseni do dana stupanja na snagu Zakona  o prostornom uređenju i gradnji  ("Narodne novine", br. 76/07., 38/09., 55/11. i 50/12.) i ostaju na snazi do isteka razdoblja za koji su doneseni.

Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, svako za svoju razinu, razmatraju izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine, a samo donošenje i sadržaj definirano je u Zakonu o prostornom uređenju (Članci 39. do 41.)