Projekt: PUT-UP-ISTRE

Naziv projekta: Prostorno uređenje teritorija - unutrašnjost i priobalje Istre
Akronim: PUT-UP ISTRE
Prioritet: "Održivo upravljanje prirodnim resursima Zaštita okoliša"
Vodeći partner: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
Država vodećeg partnera: Hrvatska
Projektni partneri: Mjesna općina Kopar, Grad Pula, Regionalni razvojni centar Kopar, Sveučilište u Ljubljani-Fakultet za arhitekturu, Grad Buzet

Uključene regije:    

  • Slovenija: Notranjsko-kraška regija, Obalno-kraška regija, Osrednjeslovenska regija
  • Hrvatska: Istarska županija

Datum početka i datum završetka: 02.02.2015. - 01.05.2016.
Ukupni proračun operacije: 679.227,07 EUR
Zatraženi iznos IPA sredstava: 577.343,00 EUR

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije vodeći je partner u provedbi projekta PUT-UP ISTRE (Prostorno uređenje teritorija - unutrašnjost i priobalje Istre). Projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj i traje od 02. veljače 2015. do 01. svibnja 2016. godine.

Projekt podupire postizanje čak tri strateška cilja Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Slovenija s ciljem uspostave održivog regionalnog razvoja Istre, poštujući tematska područja prometa, turizma, poljoprivrede, gospodarskih zona i zaštićenih područja prirode. Projektom se želi postići učinkovito upravljanje prostorom i prirodnim resursima te razvoj učinkovite javne usluge i infrastrukture.

Posebni prekogranični ciljevi:

  1. S evidentiranjem i vrednovanjem dosadašnjih razvojnih i prostornih planova prezentirati će se zajednička razvojna vizija i koncept Istre kao cjeline sa zaokruženim područjima prometa, turizma, poljoprivrede, gospodarskih zona i prirode.
  2. Postavljena će biti prostorna usmjerenja i polazišta za definiranje ključnih razvojnih sadržaja za cijelu Istru i posebno za zaokružene prostorne cjeline: obala, pogranično područje i razvojni gradovi: Buzet, Pula i Kopar.
  3. Bit će podržano zajedničko planiranje kroz promociju zajedničkog planiranja na lokalnoj razini  i među razvojnim partnerima

Više informacija

Projekt: PUT-UP-ISTRE