Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti

Kronične nezarazne bolesti (KNB) koje primarno obuhvaćaju kardiovaskularne bolesti, rak, kronične respiratorne bolesti i dijabetes, su odgovorne za 63% smrti u svijetu (naročito u razvijenim zemljama). U Istarskoj županiji ove su bolesti odgovorne za 87% smrti, odnosno za 82% smrti prije 75. godine života. KNB se mogu u velikoj mjeri prevenirati i to kroz učinkovite intervencije prema zajedničkim rizičnim čimbenicima za ove bolesti, a to su: pušenje duhana, nepravilna prehrana, tjelesna neaktivnost i štetna uporaba alkohola.

Prevencija kardiovaskularnih bolesti je bila jedan od javnozdravstvenih prioriteta Istarske županije od 2005. do 2016. godine. Također je od 2005. do 2012.g. prioritet bio rano otkrivanje raka dojke te od 2013. do 2016. rak debelog i završnog crijeva.

Osim Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije koji godinama provodi brojne programe promocije zdravlja i prevencije KNB, i druge ustanove, institucije i udruge davale su svoj doprinos u osvješćivanju javnosti i zajednice. Brojni programi se provode zahvaljujući podršci jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Promicanje zdravlja je proces koji omogućava osobama da povećaju kontrolu nad svojim zdravljem i da ga unaprijede. Obzirom da ZZJZIŽ provodi, koordinira i/ili surađuje s raznim dionicima na programima promocije, prevencije i ranog otkrivanja KNB njegujući multidisciplinarni pristup i sveobuhvatnost društva, cilj nam je širiti aktivnosti i usluge na regionalnoj razini i ujednačiti dostupnost usluga za sve naše žitelje na nivou cijele županije. Rad u Savjetovalištu za prehranu doprinosi osnaživanju pojedinaca i njihovih obitelji u cilju usvajanja ne samo pravilnog načina prehrane već i zdravih životnih navika.

Savjetovalište za prehranu dio je budućeg Centra za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti pri ZZJZIŽ u sklopu postojećih djelatnosti Zavoda, kao okosnice sustavnog multidisciplinarnog planiranja i koordinacije rada raznih subjekata te provođenja specifičnih aktivnosti i programa.

Za više informacija pogledajte Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije.

Dokumenti