Savjet za socijalnu skrb Istarske županije

Županijska skupština Istarske županije je 17. prosinca 2012. godine na temelju članka 43. Statuta Istarske županije i članka 178. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) osnovala Savjet za socijalnu skrb Istarske županije. 

Savjet za socijalnu skrb Istarske županije kao samostalno savjetodavno tijelo stručnjaka iz područja socijalne skrbi te predstavnika interesnih skupina u socijalnoj skrbi izrađuje socijalnu sliku za područje Istarske županije; predlaže socijalni plan u djelatnosti socijalne skrbi za područje Istarske županije; predlaže mjere za unapređenje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga u Istarskoj županiji; prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unapređenje postojećih i uvođenje novih standarda; procjenjuje potrebe korisnika i predlaže mjere i aktivnosti za poticaj razvoja postojećeg sustava socijalne skrbi i uvođenje novih oblika pomoći i usluga s posebnim naglaskom na usluge iz skupine u većem riziku od socijalne isključenosti: daje inicijativu za dopunom i izmjenom mreže usluga socijalne skrbi za područje Istarske županije; evaluira rad  nositelja djelatnosti socijalne skrbi u dijelku provedbe mjera iz socijalnog plana; obavlja i druge poslove u svrhu ostvarivanja ciljeva Istarske županije iz područja socijalne skrbi.

Savjet za socijalnu skrb Istarske županije u realizaciji svog djelokruga rada usko surađuje sa Županijskim timom zaduženim za provedbu Plana za zdravlje građana Istarske županije.


Članovi Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije (2017.-2020.)

 1. Sandra Ćakić Kuhar, predsjednica
 2. Zdenko Pliško
 3. Nevija Srdoč
 4. Irena Peruško
 5. Dalibor Macan
 6. Pavita Jelinčić
 7. Vesna Grubišić Juhas
 8. Vesna Sperath
 9. Loretta Morosin
 10. Marlena Plavšić
 11. Zorica Drandić
 12. Sandra Stipanov
 13. Radenko Vadanjel
 14. Danijela Lazarić-Zec 
 15. Ozren Catela
 16. Danijela Ustić

Link na zapisnike sa sjednica Savjeta