Ustanove i organizacije civilnog društva uključene u zadovoljavanje javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi

U skladu sa javnozdravstvenom politikom Istarske županije, zdravlje za sve u lokalnim zajednicama diljem Istre ostvarujemo kroz usku suradnju između regionalne i lokalne samouprave, ustanova (zdravstvenih, socijalnih, odgojno-obrazovnih,...) i organizacija civilnog društva.

Na taj način potičemo aktivno sudjelovanje i osnaživanje zajednice u stvaranju i provođenju planiranja za zdravlje svih građana, uz poštivanje lokalnog identiteta, potreba, iskustava i resursa.

U nastavku donosimo popis subjekata koji su uključeni u implementaciju Plana za zdravlje Istarske županije i zadovoljavanje javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi od 2009. godine nadalje, te njihove kontakte i sažeti opis projekata koji se provode.

Cilj nam je na ovaj način omogućiti svim sudionicima u implementaciji županijskog Plana za zdravlje, kao i cjelokupnoj javnosti:
1)  jasnije sagledavanje postojećih aktivnosti i programa na terenu;
2)  lakše međusobno umrežavanje nositelja projekata i razvijanje njihove suradnje i partnerskih odnosa u provođenju aktivnosti;
3)  brže uočavanje "nepokrivenih" i nezadovoljenih zdravstvenih i socijalnih potreba građana Istarske županije i samim time poticanje razvoja novih ideja i projekata koji su najneophodniji za zajednicu.