Motovunska ljetna škola

Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja je od 1994. godine mjesto susretanja ljudi koji rade na promicanju zdravlja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Cilj ove inicijative je povezati akademsku zajednicu s praktičarima, osobama koje neposredno rade na unapređenju zdravlja i omogućiti im razmjenu znanja, vještina, iskustava i ideja, poštujući vrijednosti koje obje strane unose u taj proces.
Škola je otvorena za sve vrste događanja, kako produktivnih (stvaranje novih vrijednosti) tako i reproduktivnih (prijenos znanja) putem seminara i tečajeva, konferencija, ad hoc susreta (ekspertne grupe), radionica (stjecanje novih vještina), terenskih posjeta, festivala i drugih interaktivnih događanja s lokalnom zajednicom.
Istarska županija je suorganizatorica Motovunske ljetne škole. 

Zajednice koje brinu

Projekt Zajednice koje brinu kao model prevencije poremećaja u ponašanju  ostvaruje se u suradnji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Dosadašnja istraživanja učinkovitosti preventivnih i tretmanskih intervencija prema djeci i mladima s poremećajima u ponašanju ukazala su na potrebu skretanja intervencija od patologije i rizika pojedinaca prema snagama i kompetentnostima pojedinaca i sustava - životnog okruženja mladog čovjeka. Cilj ovog projekta usmjeren je iznalaženju modela koji će poticati pozitivan razvoj mladog čovjeka, osnaživanje obitelji, te stvaranje kvalitetnih škola i zajednica koje brinu i promoviraju zdravlje, učenje i zaštitu; te primijenu tih modela na lokalitetima Istarske županije.

Članak prof. Bašić 

Prezentacije s Međunarodne  znanstveno-stručne konferencije "Učinkovita prevencija u zajednici - partnerstvo znanosti i prakse" održane u rujnu 2013. godine

Razvoj palijativne skrbi u IŽ

Palijativna skrb je pristup kojim se bolesnicima suočenima sa smrtonosnom bolešću i njihovim obiteljima unapređuje kvaliteta života. Uz fizičku bol, bolesnik i njegova obitelj se suočavaju s emocionalnim, duhovnim i društvenim problemima. Palijativni tim koji se sastoji od liječnika, medicinskih sestara, socijalnih radnika, psihologa, duhovnika i volontera pomaže bolesniku i članovima obitelji da se, unatoč teškoćama, kraj života doživi na ljudski i dostojanstven način.
U Istarskoj županiji je u tijeku projekt razvoja sustavno organizirane palijativne skrbi.

Centar za prevenciju kardiovaskularnih bolesti IŽ

Kardiovaskularne bolesti predstavljaju multiuzročnu skupinu bolesti i u njihovoj podlozi leže brojni rizični čimbenici. Dijapazon aktivnosti i različitih programa kojima se vrši prevencija KVB je veoma širok. Županijski tim za zdravlje prepoznao je rad različitih ustanova, nevladinih organizacija, jedinica lokalne samouprave, mjesnih odbora, odgojno-obrazovnih ustanova i sportsko-rekreativnih društava u prevenciji KVB diljem Istarske županije koji je kvalitetan, ali vrlo sporadičan. Zato se ukazala velika potreba jačeg međusobnog povezivanja njihovog rada, kao i važnost njegovog podizanja na jednu višu razinu gdje će biti izvršena institucionalizacija prepoznatih stručnih programa i omogućavanje njihove veće ekonomičnosti i puno šire dostupnosti.
S tim ciljem u tijeku je razvoj Županijskog centra za prevenciju KVB.

Volonterski centar Istra

Volonterski centar Istra osnovan je 2012. godine kao neprofitna organizacija, kada je Inicijativa za osnivanje Volonterskog centra Istre donijela jednoglasnu odluku o formaliziranju svog rada na razvoju volonterstva i afirmaciji volonterskog rada u društvu.
Osnivači su udruge Zelena Istra, Metamedij, ZUM i Suncokret - Pula te fizičke osobe Elvis Fekete, Nevija Srdoč i Danijela Ustić, koji su činili prvu Skupštinu Volonterskog centra Istra.
Svrha osnivanja bila je objedinjavanje, jačanje i razvijanje volonterskog rada u Istarskoj županiji s osnovnim ciljem jačanja civilnog društva i podizanja kvalitete života u našoj županiji, na čemu Volonterski centar Istra i danas aktivno radi kroz razne samostalne i partnerske projekte, na lokalnoj, regionalnoj, ali i međunarodnoj razini.
Rad Inicijative i osnivanje Volonterskog centra Istra podržali su: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Istarska županija, organizacije članice Inicijative te mnogi volonteri i volonterke diljem Istre.

Više o trenutnim projektima Volonterskog centra Istra pročitajte na službenoj web stranici www.vci.hr