Zdravstvene ustanove kojima je Istarska županija osnivač

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Prim. dr. Martin Horvat" Rovinj

ADRESA: L. Montija 2, Rovinj
TEL: 052/811-011
FAX: 052/821-172
WEB: www.bolnica-rovinj.hr

Istarski domovi zdravlja

ADRESA: Flanatička 27, Pula
TEL: 052/223-770
FAX: 052/223-692
WEB: www.idz.hr


Istarske ljekarne

ADRESA: M. Laginje 1, Pula
TEL: 052/223-644
FAX: 052/388-828
WEB: www.istarske-ljekarne.hr

Opća bolnica Pula

ADRESA: Negrijeva 6, Pula  /  Zagrebačka 30, Pula
TEL: 052/376-000    /    052/376-500
FAX: 052/376-444   /   052/376-412
WEB: www.obpula.hr

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

ADRESA: Nazorova 23, Pula
TEL: 052/529-000
FAX: 052/222-151
WEB: www.zzjziz.hr

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije

ADRESA: Zagrebačka ulica 30, Pula
TEL: 052/216-820
FAX: 052/385-328
WEB: www.zhmiz.hr