Zdravlje za sve u lokalnoj zajednici

Djelovanje Istre kao zdrave županije očituje se u uskoj suradnji na unaprjeđenju zdravlja građana između:

1. UPRAVE - VLASTI:
    Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ
    Jedinice lokalne samouprave

2. STRUKE:
    Zdravstvene ustanove
    Ustanove socijalne skrbi
    Strukovna udruženja

3. ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA:
    Udruge, klubovi, lige, savezi...

4. ODGOJNO OBRAZOVNIH USTANOVA:
    Ustanove predškolskog odgoja
    Osnovne i srednje škole
    Visoke škole i sveučilišta

5. GLASA JAVNOSTI:
    Građani
    Mediji