Edukativni materijali - pisani materijali za građanstvo

Materijali su nastali u sklopu projekta LOVE YOUR HEART i slobodni su za korištenje bez naknade,
ali uz obavezno citiranje izvora i autora korištenih materijala. Za sadržaj odgovaraju sami autori. 

Materijali su dostupni na hrvatskom i na talijanskom jeziku.