Izložba "Povijesti ljekarništva u Istri u 20. stoljeću do danas"

Izložba "Povijesti ljekarništva u Istri u 20. stoljeću do danas"

Izložba "Povijesti ljekarništva u Istri u 20. stoljeću do danas" bila je postavljena od 25. listopada do 6. studenog 2019. godine u prostoru Gradske knjižnice i čitaonice Pula u organizaciji Zdravstvene ustanove Istarske ljekarne i Gradske knjižnice i čitaonice Pula. 
Kroz izložbu bio je prikazan mali dio bogate povijesti razvoja ljekarništva na ovim područjima koje se smatra jednim od najstarijih u Europi. Uz nekoliko kratkih crtica bio je opisan razvoj ljekarništva u 20. stoljeću tijekom kojeg se, iako pod utjecajem turbulentnih povijesnih zbivanja, razvila danas dostupna mreža javnih i privatnih ljekarni na cijelom poluotoku. Osim kratkog povijesnog pregleda, posjetioci su mogli vidjeti i nekoliko zanimljivih crtica iz oglašavanja u tiskovinama iz tog vremena te se pobliže upoznati s opremom korištenom za izradu i čuvanje različitih lijekova i pripravaka. Također su bili izloženi primjeri receptura iz tog vremena, a koje se danas ne koriste zbog različitih štetnih posljedica. Da bi se prikazala raznolikost ljekarničke prakse u to vrijeme, prikazane su bile i recepture za izradu raznovrsnih pripravaka koji nisu bili vezani isključivo uz liječenje.
Razvojem ljekarništva uloga ljekarnika se mijenjala od osobe koja pripravlja lijekove do razvoja ljekarničke skrbi. Koncept ljekarničke skrbi podrazumijeva odgovornu opskrbu bolesnika lijekovima s ciljem postizanja željenih terapijskih ishoda i povećanja sigurnosti te povećanja odnosno održavanja kvalitete života bolesnika. Današnje zadaće i uloge javnog ljekarnika uključuju - kontinuiranu i neometanu opskrbu stanovništva potrebnim lijekovima i medicinskim proizvodima, savjetovanje o pravilnoj primjeni lijekova, savjetovanje prilikom odgovornog samoliječenja i primjene bezreceptnih lijekova, provođenje racionalne farmakoterapije, prevenciju nuspojava i interakciju lijekova, promicanje racionalne upotrebe antibiotika, sudjelovanje u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti i zaštiti javnog zdravlja.

Svi podaci, fotografije i eksponati ustupljeni su od Zdravstvene ustanove Istarske ljekarne, arhiva Sveučilišne knjižnice u Puli i Povijesnog i pomorskog muzeja u Puli te Ljekarne Irena Grahovac.

Galerija fotografija