Natječaji

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte malih vrijednosti u 2024. godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte malih vrijednosti u 2024. godini

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), članka 28. …

Natječaji za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. i Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Pula za školsku godinu 2024./2025.

Natječaji za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. i Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Pula za školsku godinu 2024./2025.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica KLASA/CLASSE: 602-03/24-02/07 URBROJ/N:PROT: 2163-05/2-24-24 Labin, 20. lipnja 2024. Predmet: Natječaji za upis učenika u I. razred srednje …

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik za pravne poslove u Upravnom odjelu župana – 1 izvršitelj/ica

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik za pravne poslove u Upravnom odjelu župana – 1 izvršitelj/ica

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE u Upravnom odjelu župana – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim …

Drugi javni natječaj za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije

Drugi javni natječaj za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije

Na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.), članka …

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Upravnom odjelu za turizam Istarske županije

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Upravnom odjelu za turizam Istarske županije

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18-Uredba Vlade RH, 112/19), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu …

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik za protokol u Upravnom odjelu župana, Odsjeku za lokalnu i međuregionalnu suradnju i protokol

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik za protokol u Upravnom odjelu župana, Odsjeku za lokalnu i međuregionalnu suradnju i protokol

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROTOKOL u Upravnom odjelu župana, Odsjeku za lokalnu i međuregionalnu suradnju i protokol – …

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Javni natječaj za prijam u službu  na radno mjesto: Viši stručni suradnik za opće poslove u Upravnom odjelu župana - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik za opće poslove u Upravnom odjelu župana - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA I VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA: Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE POSLOVE u Upravnom odjelu župana …

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši/a stručni/a suradnik/ca za analizu tržišta nekretnina u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjeku za analizu tržišta nekretnina

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši/a stručni/a suradnik/ca za analizu tržišta nekretnina u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjeku za analizu tržišta nekretnina

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 96/18, 112/19) Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju …

Javni poziv za dostavu prijedloga/ideja za izradu zavičajnog didaktičko-metodičkog materijala za potrebe predškolskih ustanova i osnovnih škola na području Istarske županije - Regione Istriana

Javni poziv za dostavu prijedloga/ideja za izradu zavičajnog didaktičko-metodičkog materijala za potrebe predškolskih ustanova i osnovnih škola na području Istarske županije - Regione Istriana

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, dana 28. svibnja 2024. godine objavljuje JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA/IDEJA ZA IZRADU ZAVIČAJNOG DIDAKTIČKO- METODIČKOG MATERIJALA ZA POTREBE PREDŠKOLSKIH USTANOVA I OSNOVNIH ŠKOLA …

Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova u 2024. godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova u 2024. godini

Na temelju članka 2. stavka 1. točka 2. i članka 27. stavka 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.) te članka 65. Statuta Istarske županije …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 257