Natječaji

Javni poziv za dodjelu potpora za turističke manifestacije u 2024. godini

Javni poziv za dodjelu potpora za turističke manifestacije u 2024. godini

Istarska županija je objavila Javni poziv za dodjelu potpora u okviru Programa poticanja turističkih manifestacija u 2024. godini, s ciljem ravnomjernog razvoja Istre i stvaranja cjelovitog iskustva Istre kao turističke destinacije, te razvoja …

Javni poziv za dodjelu potpora za turistički manje razvijena područja Istre u 2024. godini

Javni poziv za dodjelu potpora za turistički manje razvijena područja Istre u 2024. godini

Istarska županija je objavila Javni poziv za dodjelu potpora u okviru Programa poticanja projekata i proizvoda na turistički manje razvijenim područjima u 2024. godini, s ciljem ravnomjernog razvoja Istre i stvaranja cjelovitog iskustva …

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije na radno mjesto : Viši stručni suradnik za opće poslove i osobna stanja građana u Odsjeku za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije na radno mjesto : Viši stručni suradnik za opće poslove i osobna stanja građana u Odsjeku za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana

Pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko - pravne poslove Istarske županije, OIB: 90017522601, na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne …

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s polovicom radnog vremena u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica (na 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao)

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s polovicom radnog vremena u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica (na 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao)

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18-Uredba Vlade RH, 112/19), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu …

Odluka o poništenju javnog natječaja

Odluka o poništenju javnog natječaja

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) pročelnik Upravnog odjela župana dana 12. ožujka 2024. …

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekta/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana za 2024. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekta/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana za 2024. godinu

Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15. i 37/21.), članka …

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije,  Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć: Viši/a stručni suradnik/ca za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć: Viši/a stručni suradnik/ca za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18, 112/19), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela …

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024.

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024.

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna …

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Voditelj/ica odsjeka za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Buzet

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Voditelj/ica odsjeka za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Buzet

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 96/18, 112/19) Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju …

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije – Regione Istriana za 2024. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije – Regione Istriana za 2024. godinu

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), članka …

Prikazani rezultati 11-20 od ukupno 236