Natječaji

Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Istarske županije

Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Istarske županije

Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Istarske županije Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova …

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2024. godinu

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2024. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine …

Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije

Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije

Pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije, OIB: 90017522601, na temelju članka 28. stavak 1. podstavak 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj …

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024.

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024.

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024. Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za …

Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije 01. veljače 2024. godine objavio je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije

Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije 01. veljače 2024. godine objavio je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije J A V N I N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ice …

Obavijest o objavljenom Natječaju za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji  za akademsku godinu 2023./2024.

Obavijest o objavljenom Natječaju za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024.

Temeljem odredbe članka 8. stavak 2. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“ br. 17/19 i 26/21), župan Istarske županije, dana …

Objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.

Objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024. Na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09,4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 10/20, …

Odluka o dodjeli  financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana  u 2024. godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana u 2024. godini

Na temelju članka 27. a u vezi sa člankom 2. stavkom 1. točkom 2. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.) i članka 65. Statuta Istarske …

Odluka o poništenju dijela oglasa

Odluka o poništenju dijela oglasa

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), Pročelnica Upravnog odjela za …

Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2024. godinu

Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2024. godinu

Na temelju čl. 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17,19/17.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i …

Prikazani rezultati 21-30 od ukupno 236