Natječaji

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca za prostorno uređenje i gradnju u Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Rovinj – Rovigno (mjesto rada Bale-Valle)

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca za prostorno uređenje i gradnju u Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Rovinj – Rovigno (mjesto rada Bale-Valle)

Na temelju članka 28. st. 1. alineja 3 i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za …

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca pravne poslove

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca pravne poslove

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA I VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: …

Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za koordinaciju s proračunskim korisnicima

Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za koordinaciju s proračunskim korisnicima

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije …

Natječaj za radno mjesto Referent za materijalno knjigovodstvo i likvidaturu

Natječaj za radno mjesto Referent za materijalno knjigovodstvo i likvidaturu

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije …

Obavijest i upute kandidatima /kinjama prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: administrativni referent - 1 izvršitelj u Odsjeku pisarnice, mjesto rada Pazin

Obavijest i upute kandidatima /kinjama prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: administrativni referent - 1 izvršitelj u Odsjeku pisarnice, mjesto rada Pazin

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA /KINJAMA prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: administrativni referent - 1 izvršitelj u Odsjeku pisarnice, mjesto rada Pazin, na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu …

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024. Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024. Privremena bodovna lista za dodjelu …

Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova u 2023. godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova u 2023. godini

Na temelju članka 2. stavka 1. točka 2. i članka 27. stavka 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.) te članka 65. Statuta Istarske županije …

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć: Viši/a stručni suradnik/ca za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu – 1 izvršitelj/ica

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć: Viši/a stručni suradnik/ca za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18-Uredba Vlade RH, 112/19), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu …

Natječaj za za radna mjesta: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove i  Viši/a stručni suradnik/ca za financije u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

Natječaj za za radna mjesta: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove i Viši/a stručni suradnik/ca za financije u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18, 112/19), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela …

Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na  području Istarske županije za 2023. godinu

Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2023. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2023. godinu (KLASA: 402-08/23-01/06, URBROJ: 2163-01/11-23-02 od 14. studenoga 2023. godine), Upravni odjel za …

Prikazani rezultati 41-50 od ukupno 236