Oglasna ploča Istarske županije

Antonia Veggian, razrješenje i postavljanje privremenog zastupnika, upravni postupak utvrđivanja statusa imovine za k.č.br. 1765/Z, k.o. Rovinj, po prijedlogu Grada Rovinja - Rovigno

Antonia Veggian, razrješenje i postavljanje privremenog zastupnika, upravni postupak utvrđivanja statusa imovine za k.č.br. 1765/Z, k.o. Rovinj, po prijedlogu Grada Rovinja - Rovigno

Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB , temeljem članka 34. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. …

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika Pietru Sabattiju pok. Angela i njegovim nepoznatim nasljednicima

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika Pietru Sabattiju pok. Angela i njegovim nepoznatim nasljednicima

Temeljem odredbe članka 34. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09 i 110/21) javno se objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika Pietru Sabattiju pok. Angela i njegovim nepoznatim nasljednicima …

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika Vitu Radešiću (Radessich) i njegovim nepoznatim nasljednicima

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika Vitu Radešiću (Radessich) i njegovim nepoznatim nasljednicima

Temeljem odredbe članka 34. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09 i 110/21) javno se objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika Vitu Radešiću (Radessich) i njegovim nepoznatim nasljednicima, KLASA: …

Vlačić Pijerina i dr., postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Nedešćina.

Vlačić Pijerina i dr., postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Nedešćina.

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnine u k.o. Nedešćina, radi zahvata u prostoru …

Bacchia Franjica, postavljanje privremenog zastupnika, status imovine

Bacchia Franjica, postavljanje privremenog zastupnika, status imovine

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, u upravnoj stvari utvrđivanja statusa imovine upisane kao vlasništvo Bacchia Franjice, pok. Felicea …

Dušman Marija i dr., postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Prkušnica

Dušman Marija i dr., postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Prkušnica

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnine k.č.br. 2534 k.o. Prkušnica, radi zahvata u …

Milevoj Dinko i dr., postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Labin-Presika.

Milevoj Dinko i dr., postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Labin-Presika.

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnine k.č.br. 838/2 k.o. Labin-Presika, radi zahvata u …

Izvješće o Javnoj raspravi o Prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj – lokacija Monsena – Rt Križ – Rt Sv. Fume (ZONA 1, ZONA 2 i i ZONA 3)

Izvješće o Javnoj raspravi o Prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj – lokacija Monsena – Rt Križ – Rt Sv. Fume (ZONA 1, ZONA 2 i i ZONA 3)

Temeljem članka 23. stavka 5. i 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 83/23, dalje: Zakon), Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Istarske županije pripremilo je Izvješće o javnoj raspravi …

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s polovicom radnog vremena u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s polovicom radnog vremena u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA I VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA: Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s polovicom radnog vremena u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu …

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć: Viši/a stručni suradnik/ca za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć: Viši/a stručni suradnik/ca za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA I VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 19