Oglasna ploča Istarske županije

Marija Bossi, Mario Zanini, Katarina Molino, Katica Marsetić i Nevija Milošković, postavljanje privremenog zastupnika, postupak potpunog izvlaštenja nekretnine k.č. br. 1553/6, k.o. Pula, po prijedlogu društva Hrvatske ceste d.o.o.

Marija Bossi, Mario Zanini, Katarina Molino, Katica Marsetić i Nevija Milošković, postavljanje privremenog zastupnika, postupak potpunog izvlaštenja nekretnine k.č. br. 1553/6, k.o. Pula, po prijedlogu društva Hrvatske ceste d.o.o.

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB 90017522601, u upravnom postupku potpunog izvlaštenja nekretnine oznake k.č. br. 1553/6, u k.o. Pula, …

Vjekoslava Tumpić supruga Karla, Karlo Tumpić od Karla, ..., Karlo Tumpish pok. Karla, postavljanje privremenog zastupnika, potpuno izvlaštenje nekretnina k.č. br. 1456/3, ..., 1457/3, k.o. Pula

Vjekoslava Tumpić supruga Karla, Karlo Tumpić od Karla, ..., Karlo Tumpish pok. Karla, postavljanje privremenog zastupnika, potpuno izvlaštenje nekretnina k.č. br. 1456/3, ..., 1457/3, k.o. Pula

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB 90017522601, u upravnom postupku potpunog izvlaštenja nekretnina oznaka k.č.br. 1456/3, 1456/4, 1456/5, 1456/7 i …

Simona Gizela rođ. Kert, postavljanje privremenog zastupnika, postupak potpunog izvlaštenja nekretnina k.č. br. 1498/4 i 1500/5, k.o. Pula, po prijedlogu društva Hrvatske ceste d.o.o.

Simona Gizela rođ. Kert, postavljanje privremenog zastupnika, postupak potpunog izvlaštenja nekretnina k.č. br. 1498/4 i 1500/5, k.o. Pula, po prijedlogu društva Hrvatske ceste d.o.o.

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB 90017522601, u upravnom postupku potpunog izvlaštenja nekretnina oznaka k.č. br. 1498/4 i 1500/5, obje …

Vjekoslava Tumpić supruga Karla, Karlo Tumpić od Karla, ..., Karlo Tumpish pok. Karla, postavljanje privremenog zastupnika, postupak nepotpunog izvlaštenja nekretnina k.č. br. 1456/6 i 1457/1, k.o. Pula, po prijedlogu društva Hrvatske ceste d.o.o.

Vjekoslava Tumpić supruga Karla, Karlo Tumpić od Karla, ..., Karlo Tumpish pok. Karla, postavljanje privremenog zastupnika, postupak nepotpunog izvlaštenja nekretnina k.č. br. 1456/6 i 1457/1, k.o. Pula, po prijedlogu društva Hrvatske ceste d.o.o.

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB 90017522601, u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnina oznaka k.č. br. 1456/6 i 1457/1, obje …

Rješenje o obustavi ponovljenog postupka koji je pokrenut po službenoj dužnosti, postupka izdavanja građevinske dozvole za gradnju – interpolaciju obiteljske kuće s dvije stambene jedinice na građevnoj čestici k.č. br. 1001/3, k.o. Vrsar

Rješenje o obustavi ponovljenog postupka koji je pokrenut po službenoj dužnosti, postupka izdavanja građevinske dozvole za gradnju – interpolaciju obiteljske kuće s dvije stambene jedinice na građevnoj čestici k.č. br. 1001/3, k.o. Vrsar

Istarska županija, Regione Istriana, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč-Parenzo, rješavajući po zahtjevu koji je pokrenut po službenoj dužnosti na temelju članka 39. Zakona o …

Postavljanje privremenog zastupnika osobama nepoznatog prebivališta - Poldrugovac Lucija, postavljanje privremenog zastupnika, osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine u k.o. Novi Labin po prijedlogu trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o.

Postavljanje privremenog zastupnika osobama nepoznatog prebivališta - Poldrugovac Lucija, postavljanje privremenog zastupnika, osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine u k.o. Novi Labin po prijedlogu trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o.

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, u upravnoj stvari osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Novi …

Izvješće o Javnoj raspravi o Prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj – lokacija Monsena – Rt Križ – Rt Sv. Fume (ZONA 1, ZONA 2 i i ZONA 3)

Izvješće o Javnoj raspravi o Prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj – lokacija Monsena – Rt Križ – Rt Sv. Fume (ZONA 1, ZONA 2 i i ZONA 3)

Temeljem članka 23. stavka 5. i 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 83/23, dalje: Zakon), Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Istarske županije pripremilo je Izvješće o javnoj raspravi …

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s polovicom radnog vremena u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s polovicom radnog vremena u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA I VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA: Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s polovicom radnog vremena u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu …

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2024. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19, 82/23)

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2024. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19, 82/23)

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, u skladu s člankom 16. stavkom 5. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim …

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć: Viši/a stručni suradnik/ca za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć: Viši/a stručni suradnik/ca za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA I VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 19