Oglasna ploča Istarske županije

Wilma Domenighini, Ida Domenighini, Fernando Ragazzoli, postavljanje privremenog zastupnika, osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine u k.o. Barban, po prijedlogu Općine Barban

Wilma Domenighini, Ida Domenighini, Fernando Ragazzoli, postavljanje privremenog zastupnika, osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine u k.o. Barban, po prijedlogu Općine Barban

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09 – u …

Francesca Zanghirella, udv. Antonia rođ. Ferrarese i njezini nepoznati nasljednici, imenovanje privremenog zastupnika u postupku utvrđivanja statusa imovine upisane u zk.ul. br. 10326, k.o. Vodnjan

Francesca Zanghirella, udv. Antonia rođ. Ferrarese i njezini nepoznati nasljednici, imenovanje privremenog zastupnika u postupku utvrđivanja statusa imovine upisane u zk.ul. br. 10326, k.o. Vodnjan

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, u postupku utvrđivanja statusa imovine na ime Zanghirella Francesca udv. Antonia rođ. Ferrarese temeljem članka …

Giuseppina Rauber, rođ. Fabro, ž. Giulia, Pula, ul. Cappellini 246, imenovanje privremenog zastupnika u postupku utvrđivanja statusa imovine upisane u zk.ul. br. 955, k.o. Vodnjan

Giuseppina Rauber, rođ. Fabro, ž. Giulia, Pula, ul. Cappellini 246, imenovanje privremenog zastupnika u postupku utvrđivanja statusa imovine upisane u zk.ul. br. 955, k.o. Vodnjan

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, u postupku utvrđivanja statusa imovine na ime Rauber Giuseppina, rođ. Fabro ž. Giulia, Pula, Ul. …

Maria Zuccheri, rođ. Fioranti ž. Antonia i njezini nepoznati nasljednici, imenovanje privremenog zastupnika u postupku utvrđivanja statusa imovine upisane u zk.ul. br. 297, k.o. Vodnjan

Maria Zuccheri, rođ. Fioranti ž. Antonia i njezini nepoznati nasljednici, imenovanje privremenog zastupnika u postupku utvrđivanja statusa imovine upisane u zk.ul. br. 297, k.o. Vodnjan

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, u postupku utvrđivanja statusa imovine na ime Maria Zuccheri rođ. Fioranti ž. Antonia temeljem članka …

Gianfrancu i Ardenu Stancichu, od Silvia, Kopar, Cesta na Markovec 63, suvlasnicima k.č. br. 1353, z.k. ul. 238, k.o. Poreč, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Roberto Erman, ...

Gianfrancu i Ardenu Stancichu, od Silvia, Kopar, Cesta na Markovec 63, suvlasnicima k.č. br. 1353, z.k. ul. 238, k.o. Poreč, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Roberto Erman, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj trgovačko društvo Odvodnja Poreč d.o.o., …

Pozivaju se nepoznati nasljednici iza Ide Cappellani, rođ. Voivoda, u službene prostorije Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, Poreč, Obala M. Tita 4

Pozivaju se nepoznati nasljednici iza Ide Cappellani, rođ. Voivoda, u službene prostorije Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, Poreč, Obala M. Tita 4

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Odsjek za imovinsko pravne poslove i pravnu pomoć, u postupku utvrđivanja statusa imovine u vlasništvu Ide Cappellani, rođ. Voivoda, na temelju članka …

Razrješuje se dužnosti privremeni zastupnik Roberto Erman, OIB: 32041458046, diplomirani pravnik iz Bala, Fonde 34, imenovan osobi Orestu Stojniću iz Italije

Razrješuje se dužnosti privremeni zastupnik Roberto Erman, OIB: 32041458046, diplomirani pravnik iz Bala, Fonde 34, imenovan osobi Orestu Stojniću iz Italije

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj trgovačko društvo HEP d.d., Zagreb, …

Poziva se osoba nepoznatog prebivališta i boravišta: Enrika (Zita) Pulin, rođ. Velenik, Italija, Via molino a vapor 6, vlasnica k.č. br. 1496/1, k.o. Žbandaj, da se javi ovom upravnom tijelu ...

Poziva se osoba nepoznatog prebivališta i boravišta: Enrika (Zita) Pulin, rođ. Velenik, Italija, Via molino a vapor 6, vlasnica k.č. br. 1496/1, k.o. Žbandaj, da se javi ovom upravnom tijelu ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj trgovačko društvo Istarski vodovod d.o.o., …

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika iz postupka osiguranja dokaza, k.o. Vabriga i k.o. Tar

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika iz postupka osiguranja dokaza, k.o. Vabriga i k.o. Tar

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj trgovačko društvo HEP d.d., Zagreb, …

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika iz postupka osiguranja dokaza, k.o. Nova Vas i k.o. Poreč

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika iz postupka osiguranja dokaza, k.o. Nova Vas i k.o. Poreč

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj trgovačko društvo Istarski vodovod d.o.o., …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 27