Oglasna ploča Istarske županije

Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2024. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19, 82/23)

Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2024. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19, 82/23)

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, u skladu s člankom 16. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne …

Izvješće o Javnoj raspravi o Prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj - lokacija Crveni otok

Izvješće o Javnoj raspravi o Prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj - lokacija Crveni otok

Temeljem članka 23. stavka 5. i 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 83/23, dalje: Zakon), Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Istarske županije pripremilo je Izvješće o javnoj raspravi …

Obavijest o javnom uvidu prijedloga granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj - lokacije Monsena - Rt Križ - Rt Sv. Fume (ZONA 1, 2 i 3)

Obavijest o javnom uvidu prijedloga granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj - lokacije Monsena - Rt Križ - Rt Sv. Fume (ZONA 1, 2 i 3)

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine broj 83/23) - dalje u tekstu Zakon), Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra dužno je prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog …

Obavijest o javnom uvidu Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj -  lokacija Crveni otok

Obavijest o javnom uvidu Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj - lokacija Crveni otok

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23 – dalje u tekstu: Zakon) Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra dužno je prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog …

Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2023. g. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19)

Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2023. g. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19)

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove u skladu s člankom 16. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19) objavljuje Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje …

Obavijest o provođenju javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu

Obavijest o provođenju javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu

Obavijest o provođenju javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu. Obavijest o provođenju javne rasprave Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za …

Istarski vodovod d.o.o., Sveti Ivan, Buzet, Omnitechnics d.o.o., Mate Vlašića 26/31, Poreč i drugi - osiguranje dokaza, vodovodna mreža naselja Bolnica i dovodni cjevovod kč. br. 4027/18, k.o. Poreč, javna objava rješenja

Istarski vodovod d.o.o., Sveti Ivan, Buzet, Omnitechnics d.o.o., Mate Vlašića 26/31, Poreč i drugi - osiguranje dokaza, vodovodna mreža naselja Bolnica i dovodni cjevovod kč. br. 4027/18, k.o. Poreč, javna objava rješenja

Temeljem odredbe članka 94. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 53/91., 103/96.) javno se objavljuje akt/rješenje Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjeka za imovinsko pravne poslove …

Zaključak o privremenom zastupniku KLASA: UP/I-943-04/22-01/359

Zaključak o privremenom zastupniku KLASA: UP/I-943-04/22-01/359

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije (OIB:90017522601), Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, u upravnom postupku potpunog izvlaštenja nekretnina u k.o. Nova Vas, radi zahvata u prostoru infrastrukturne …

Natječaji za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Pula za školsku godinu 2022./2023.

Natječaji za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Pula za školsku godinu 2022./2023.

Na ovoj stranici nalaze se poveznice (linkovi) na objavljene natječaje za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. , sukladno točki XV. stavak 1. Odluke o upisu učenika u …

Prikazani rezultati 11-19 od ukupno 19