Drugi javni natječaj za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije

Na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 6/24.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije, KLASA: 342-01/24-01/173, URBROJ: 2163-08-01/1-24-3 od 14. lipnja 2024., Upravni odjel za održivi razvoj, raspisuje

DRUGI JAVNI NATJEČAJ

za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem 
pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije

(Javni natječaj - PDF)

Preuzmite natječajnu dokumentaciju: