Oglasna ploča Istarske županije

Flego Carmela - imenovanje privremenog zastupnika u postupku utvrđivanja statusa imovine povodom prijedloga Općine Motovun

Flego Carmela - imenovanje privremenog zastupnika u postupku utvrđivanja statusa imovine povodom prijedloga Općine Motovun

Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Odsjek za imovinsko pravne poslove i pravnu pomoć, u postupku utvrđivanja statusa imovine Flego Carmele fu Angelo, povodom prijedloga …

Giustin Marija - imenovanje privremenog zastupnika u postupku utvrđivanja statusa imovine povodom prijedloga Općine Motovun

Giustin Marija - imenovanje privremenog zastupnika u postupku utvrđivanja statusa imovine povodom prijedloga Općine Motovun

Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Odsjek za imovinsko pravne poslove i pravnu pomoć, u postupku utvrđivanja statusa imovine Giustin Marije od Giuseppea, povodom prijedloga …

Giustin Giustina - imenovanje privremenog zastupnika u postupku utvrđivanja statusa imovine povodom prijedloga Općine Motovun

Giustin Giustina - imenovanje privremenog zastupnika u postupku utvrđivanja statusa imovine povodom prijedloga Općine Motovun

Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Odsjek za imovinsko pravne poslove i pravnu pomoć, u postupku utvrđivanja statusa imovine Giustin Giustine od Giuseppea, povodom prijedloga …

Banovaz Renata - imenovanje privremenog zastupnika povodom prijedloga Istarskog vodovoda d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet radi nepotpunog Izvlaštenja nekretnina u k.o. Sv. Petar u Šumi.

Banovaz Renata - imenovanje privremenog zastupnika povodom prijedloga Istarskog vodovoda d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet radi nepotpunog Izvlaštenja nekretnina u k.o. Sv. Petar u Šumi.

Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Odsjek za imovinsko pravne poslove i pravnu pomoć, u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnina u k.o. Sv. Petar u …

Rota Jakov pok. Ivana, Trst i Kajin Josip od Josipa, Rim, postavljanje privremenog zastupnika, osiguranje dokaza u k.o. Buzet-Stari grad po prijedlogu "Hrvatske ceste" d.o.o. Zagreb – izgradnja Obilaznice grada Buzeta

Rota Jakov pok. Ivana, Trst i Kajin Josip od Josipa, Rim, postavljanje privremenog zastupnika, osiguranje dokaza u k.o. Buzet-Stari grad po prijedlogu "Hrvatske ceste" d.o.o. Zagreb – izgradnja Obilaznice grada Buzeta

Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva “Hrvatske ceste” d.o.o., OIB: 55545787885, Vončinina 3, Zagreb, zastupano …

Nasljednici pok. Boljun Franka - postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Ližnjan, po prijedlogu Albanež d.o.o. Pomer – izgradnja i održavanje fekalne kanalizacije u naselju Ližnjan.

Nasljednici pok. Boljun Franka - postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Ližnjan, po prijedlogu Albanež d.o.o. Pomer – izgradnja i održavanje fekalne kanalizacije u naselju Ližnjan.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije (OIB: 90017522601), Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja (ustanovljenjem prava služnosti) nekretnina u k.o. Ližnjan, radi izgradnje …

Gianfrancu i Ardenu Stancichu, od Silvia, Kopar, Cesta na Markovec 63, suvlasnicima k.č. br. 1353, z.k. ul. 238, k.o. Poreč, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Roberto Erman, ...

Gianfrancu i Ardenu Stancichu, od Silvia, Kopar, Cesta na Markovec 63, suvlasnicima k.č. br. 1353, z.k. ul. 238, k.o. Poreč, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Roberto Erman, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj trgovačko društvo Odvodnja Poreč d.o.o., …

Pozivaju se nepoznati nasljednici iza Ide Cappellani, rođ. Voivoda, u službene prostorije Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, Poreč, Obala M. Tita 4

Pozivaju se nepoznati nasljednici iza Ide Cappellani, rođ. Voivoda, u službene prostorije Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, Poreč, Obala M. Tita 4

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Odsjek za imovinsko pravne poslove i pravnu pomoć, u postupku utvrđivanja statusa imovine u vlasništvu Ide Cappellani, rođ. Voivoda, na temelju članka …

Razrješuje se dužnosti privremeni zastupnik Roberto Erman, OIB: 32041458046, diplomirani pravnik iz Bala, Fonde 34, imenovan osobi Orestu Stojniću iz Italije

Razrješuje se dužnosti privremeni zastupnik Roberto Erman, OIB: 32041458046, diplomirani pravnik iz Bala, Fonde 34, imenovan osobi Orestu Stojniću iz Italije

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj trgovačko društvo HEP d.d., Zagreb, …

Poziva se osoba nepoznatog prebivališta i boravišta: Enrika (Zita) Pulin, rođ. Velenik, Italija, Via molino a vapor 6, vlasnica k.č. br. 1496/1, k.o. Žbandaj, da se javi ovom upravnom tijelu ...

Poziva se osoba nepoznatog prebivališta i boravišta: Enrika (Zita) Pulin, rođ. Velenik, Italija, Via molino a vapor 6, vlasnica k.č. br. 1496/1, k.o. Žbandaj, da se javi ovom upravnom tijelu ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj trgovačko društvo Istarski vodovod d.o.o., …

Prikazani rezultati 11-20 od ukupno 31