Natječaji

Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli jednokratnih potpora nezavisnim profesionalcima u kulturi/umjetnosti na području Istarske županije iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost

Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli jednokratnih potpora nezavisnim profesionalcima u kulturi/umjetnosti na području Istarske županije iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 04/13.,16/16., 01/17., 02/17., 2/18. i 30/18. - pročišćeni tekst i 10/20) i točke VI. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava …

Odluka o dodjeli jednokratnih potpora nezavisnim profesionalcima u kulturi/umjetnosti na području Istarske županije iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost

Odluka o dodjeli jednokratnih potpora nezavisnim profesionalcima u kulturi/umjetnosti na području Istarske županije iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 04/13.,16/16., 01/17., 02/17., 2/18. i 30/18. - pročišćeni tekst i 10/20) i točke VI. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava …

Odluka o dodjeli jednokratnih potpora po Javnom pozivu za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije-Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost

Odluka o dodjeli jednokratnih potpora po Javnom pozivu za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije-Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 04/13.,16/16., 01/17., 02/17., 2/18. i 30/18. - pročišćeni tekst i 10/20) i točke VIII. Odluke o načinu raspodjele preostalih raspoloživih …

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021. Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za …

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije - Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost (objavljen dana 27. studenoga 2020.g.)

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije - Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost (objavljen dana 27. studenoga 2020.g.)

OBAVIJEST Zatvoren je Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije - Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku …

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove lstarske županije

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove lstarske županije

Na temelju dlanka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za …

Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije-Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost

Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije-Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost

Na temelju Odluke Zamjenika župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije - Regione Istriana KLASA:023-01/20-06/41, URBROJ: 2163/1-01/11-20-02 od 25. studenog 2020. godine, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana, …

Javni poziv za izbor kandidata za koordinatora i članove Radnog tima za izradu rukopisa priručnika Zavičajne nastave / Zavičajnosti na području Istarske županije - Regione Istriana

Javni poziv za izbor kandidata za koordinatora i članove Radnog tima za izradu rukopisa priručnika Zavičajne nastave / Zavičajnosti na području Istarske županije - Regione Istriana

Istarska županija, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, dana 26. studenog 2020. godine raspisuje JAVNI POZIV za izbor kandidata za koordinatora i članove Radnog tima za izradu rukopisa priručnika Zavičajne nastave / Zavičajnosti …

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije na radno mjesto: Viši/a stručni suradnik/ca za povjerene poslove državne uprave

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije na radno mjesto: Viši/a stručni suradnik/ca za povjerene poslove državne uprave

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,61/11, 4/18 - Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), te članka 8. Pravilnika …

Odluka o dodjeli jednokratnih potpora udrugama u kulturi iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost

Odluka o dodjeli jednokratnih potpora udrugama u kulturi iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 04/13.,16/16., 01/17., 02/17., 2/18. i 30/18. - pročišćeni tekst i 10/20) i točke VI. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava …

Prikazani rezultati 251-260 od ukupno 266