Natječaji za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. i Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Pula za školsku godinu 2024./2025.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica

KLASA/CLASSE: 602-03/24-02/07
URBROJ/N:PROT: 2163-05/2-24-24
Labin, 20. lipnja 2024.

Predmet: Natječaji za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. i Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Pula za školsku godinu 2024./2025.

Preuzmite Natječaje u pdf formatu: