Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Upravnom odjelu za turizam Istarske županije

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18-Uredba Vlade RH, 112/19), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam („Službene novine Istarske županije" br. 23/23. i 24/23), i  Plana prijma u službu u Upravna tijela Istarske županije za 2024. godinu (Službene novine Istarske županije, br. 2/24 i 13/24), pročelnica Upravnog odjela za turizam Istarske županije, raspisuje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u 
Upravnom odjelu za turizam Istarske županije

Na radno mjesto:

Viši/a stručni/a suradnik/ca za međunarodne projekte -  1 (jedan/na) izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, mjesto rada Poreč, uz obvezni probni rok od dva mjeseca, na određeno vrijeme do 31. 8. 2026. godine radi obavljanja poslova na provedbi EU projekta CYROS.

Preuzmite Oglas u pdf formatu: