Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši/a stručni/a suradnik/ca za analizu tržišta nekretnina u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjeku za analizu tržišta nekretnina

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 96/18, 112/19) Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu 

na radno mjesto:

VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA  ZA ANALIZU TRŽIŠTA NEKRETNINA u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjeku za analizu tržišta nekretnina  – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Preuzmite Natječaj u pdf formatu: