Izvješće o Javnoj raspravi o Prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj – lokacija Monsena – Rt Križ – Rt Sv. Fume (ZONA 1, ZONA 2 i i ZONA 3)

Temeljem članka 23. stavka 5. i 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 83/23, dalje: Zakon), Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Istarske županije pripremilo je Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj – lokacija Monsena – Rt Križ – Rt Sv. Fume (ZONA 1, ZONA 2 i ZONA 3).

Sukladno članku 23. stavku 7. Zakona, Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja.