Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Istarske županije

Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed
određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu
provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Istarske županije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) objavilo je dana 23. veljače 2024. godine „Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Istarske županije“.

Predmet Poziva je pred-odabir prihvatljivih prijavitelja za ulaganja koja će se financirati u sklopu Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., Specifičnog cilja 5.2. Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana.
 
Prihvatljivi prijavitelji projektnih prijedloga su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
  • javna poduzeća
  • trgovačka društva u javnom vlasništvu
  • vatrogasne organizacije
  • civilna zaštita
  • turističke zajednice
  • javne ustanove.

Prijave na Poziv šalju se isključivo e-mailom na adresu elektroničke pošte regionalni.koordinator@istra-istria.hr u roku od 14 dana od objave poziva na stranicama Istarske županije (www.istra-istria.hr) i JU Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei (www.istra-europa.eu, najkasnije do 13. ožujka 2024. godine.

Prihvatljivi prijavitelji za vrijeme trajanja Poziva za pred-odabir mogu postavljati pitanja vezana uz Poziv elektroničkim putem na adresu regionalni.koordinator@istra-istria.hr, najkasnije do 08. ožujka 2024. godine.

Poziv s pripadajućom dokumentacijom objavljen je na sljedećoj poveznici.