Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije

Pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije, OIB: 90017522601, na temelju članka 28. stavak 1. podstavak 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 86/08, 61/11, 04/18, 96/2018 i 112/19), raspisuje

OGLAS
za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove
Istarske županije

Preuzmite Oglas u pdf formatu: