Objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.

  1. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09,4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 - pročišćeni tekst) i članka 12. stavak 5., a u svezi s člankom 15. stavak 3. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15, 14/15-ispravak,18/15-ispravak, 16/16 i 17/19), župan Istarske županije dana 12. siječnja 2024. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

Preuzmite Odluku u pdf formatu: