Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana u 2024. godini

Na temelju članka 27. a u vezi sa člankom 2. stavkom 1. točkom 2. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.) i članka 65. Statuta Istarske županije - Regione Istriana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 - pročišćeni tekst), župan Istarske županije- Regione Istriana, dana 17. siječnja 2024. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi
Istarske županije-Regione Istriana u 2024. godini

Preuzmite Odluku u pdf formatu: