Odluka o poništenju dijela oglasa

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, donosi

ODLUKU O
PONIŠTENJU DIJELA OGLASA

Preuzmite Odluku u pdf formatu: