Službenički sud Istarske županije

Adresa: Dršćevka 3, 52 000 Pazin (pogledaj mapu)
Tel: 052/351-667
Faks: 052/351-686
Predsjednica: Mirsada Budija, dipl. iur.
e-mail: mirsada.budija@istra-istria.hr