Suradnici na realizaciji projekta Zdrava Istra

Hrvatska mreža zdravih gradova i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar
 
Istarska županija je aktivna članica Hrvatske mreže zdravih gradova i županija od 2005. godine.
Zajednički projekti:
1) Rukovođenje i upravljanje za zdravlje - zdrave županije
2) Motovunska ljetna škola

Link na HMZG

Link na ŠNZ

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

Zajednički projekti:
1) Zajednice koje brinu: 
    a) PATH i PATH - RASTEM: Razvijanje alternativnih strategija mišljenja 
    b) PREFFI: Osiguravanje kvalitete preventivnih programa u Istarskoj županiji 

Link na ERF