Ostali Partneri za zdravlje

Usluga Poreč d.o.o. za komunalne poslove

Potpisana Odluka o uspostavljanju i razvoju Partnerstva za zdravlje 30.10.2008.