Jedinice lokalne samouprave - Partneri za zdravlje

Grad Pula

Potpisan Sporazum o suradnji na provedbi Plana za zdravlje građana Istarske županije 20.07.2007.

Grad Pazin

Potpisana Odluka o uspostavljanju i razvoju Partnerstva za zdravlje 18.09.2008.

Grad Labin

Potpisana Odluka o uspostavljanju i razvoju Partnerstva za zdravlje 23.10.2008.

Grad Poreč

Potpisana Odluka o uspostavljanju i razvoju Partnerstva za zdravlje 18.06.2009.
Potpisan Sporazum o suradnji u provedbi Plana za zdravlje 25.05.2011.

Općina Vrsar

Potpisana Odluka o uspostavljanju i razvoju Partnerstva za zdravlje 16.09.2008.

Općina Medulin

Potpisana Odluka o uspostavljanju i razvoju Partnerstva za zdravlje 19.11.2008.