Radne grupe po prioritetima

PRIORITET: Rano otkrivanje raka dojke

Povjerenstvo za preventivnu mamografiju
Voditeljica: Danijela Lazarić-Zec

TQM tim za dijagnostiku i liječenje raka dojke (2005-2012)
Koordinatorica: Marija Tatković 

PRIORITET: Prevencija kardiovaskularnih bolesti

Radna grupa za osnivanje Centra za prevenciju KVB IŽ
Voditeljica: Roberta Katačić 

Upravni odbor projekta LOVE YOUR HEART
Voditeljica: Roberta Katačić 

PRIORITET: Prevencija i suzbijanje ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladih

Povjerenstvo za školski preventivni program IŽ
Voditeljica: Lara Škarda (SŠ) i Vesna Poropat (OŠ)

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga
Predsjednik: Ante Ivančić 

PRIORITET: Socio-zdravstvena zaštita starijih osoba

Radna grupa - Usluge pomoći i njege u kući 
Koordinacija: Sandra Ćakić Kuhar

Radni tim za izradu kriterija za prioritetni smještaj u dom za starije i nemoćne osobe
Voditeljica: Vesna Grubišić-Juhas

Radni tim - zdravstvena njega u kući
Voditeljica: Davorka Maras-Tkačuk 

Aktiv ravnatelja domova za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač IŽ
Koordinacija: Ivana Mofardin  

PRIORITET: Unaprjeđenje kakvoće voda

Radna grupa za unaprjeđenje sustava zbrinjavanja krutog i tekućeg otpada
Koordinatorica: Ljiljana Dravec

Radna grupa za unaprjeđenje sustava i sigurne vodoopskrbe
Koordinatorica: Ljiljana Dravec

PRIORITET: Palijativna skrb

Županijski tim za palijativnu skrb
Koordinatorica: Roberta Katačić

PRIORITET: Rane intervencije kod djece s rizicima i razvojnim teškoćama

Radna grupa za rane intervencije kod djece s rizicima i razvojnim teškoćama
Koordinatorica: Marša Camlić

PRIORITET: Rak debelog i završnog crijeva  

Radni tim za edukaciju i osvješćivanje populacije o sprječavanju i ranom otkrivanju
Koordinatorica: Olga Dabović Rac