Centar za socijalnu skrb Pazin, Podružnica OBITELJSKI CENTAR

Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13) uređeno je da djelokrug rada bivših obiteljskih centara kao ustanova usmjerenih organiziranju različitih programa za obitelji i savjetovališta, prelazi s 2014. godinom u nadležni centar za socijalnu skrb. Tako je s 1. siječnja 2014. godine, Obiteljski centar Istarske županije preuzet od strane pulskog Centra za socijalnu skrb.
Radi usklađivanja sa zakonskim odredbama, djelatnost Obiteljskog centra, s početkom godine, preuzima Centar za socijalnu skrb Pazin.

Temeljem Zakona, obiteljski centar obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:
- savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose,
- razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i vještina nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima,
- razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima,
organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja,
- obiteljsku medijaciju,
- poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva,
- poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.
Osim navedenog, obiteljski centar na temelju javnih ovlasti obavlja poslove vezane uz djelatnost dadilja, kao što su:
- odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, vodi propisane imenike i registar, te provodi stručni nadzor.

Obiteljski centar koji djeluje u Istarskoj županiji nastojao je, unatoč organizacijskim promjenama tijekom 2014., zadržati većinu svojih aktivnosti vezanih uz Obiteljsko savjetovalište, kao i provedbu preventivnih programa za roditelje i djecu:
• Rastimo zajedno - za roditelje djece predškolskog uzrasta
• Rastimo zajedno plus - za roditelje djece s teškoćama u razvoju
• Baby Fitness - za roditelje i bebe s ciljem razvoja rane privrženosti
• "I mama i tata?" - za roditelje iz jednoroditeljskih obitelji
• Kvartovski đir - kreativne radionice za djecu i roditelje zajedno
• Postajemo obitelj - stručna podrška za posvojitelje
    
Od 1. travnja 2015. Obiteljski centar djeluje pod nazivom:
"Centar za socijalnu skrb Pazin
 Podružnica OBITELJSKI CENTAR", sa sjedištem u Puli, Sergijevaca 2.
Dostupan je građanima Istarske županije svakog radnog dana od 8 do 16 sati, utorkom do 19 (kontakt telefon 052/391-425).