Zahtjev za priznavanje prava na isplatu novčane naknade osobama s intelektualnim teškoćama

Temeljem Zaključka o načinu ostvarivanja prava i isplati novčane naknade osobama s intelektualnim teškoćama, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, nadležan je za izdavanje Rješenja o ostvarivanju prava na novčanu naknadu osobama s intelektualnim teškoćama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, podnosi se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, pismenim putem ili osobno na adresu Flanatička 29, Pula.

Zahtjev za priznavanje prava na isplatu novčane naknade slijepim nezaposlenim osobama

Temeljem Zaključka o načinu ostvarivanja prava i isplati novčane naknade slijepim nezaposlenim osobama, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, nadležan je za izdavanje Rješenja o ostvarivanju prava na novčanu naknadu slijepim nezaposlenim osobama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, podnosi se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, pismenim putem ili osobno na adresu Flanatička 29, Pula.