Ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga

Temeljem članka 185. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, nadležan je za izdavanje Rješenja (licencije) o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga:

  • starijim i nemoćnim osobama
  • beskućnicima
  • usluga pomoći u kući
  • usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost

Zahtjev za izdavanje Rješenja (licencije) podnose se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, pismenim putem ili osobno na adresu Flanatička 29, Pula.


Propisi:

* Zakon o socijalnoj skrbi

* Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga