Pozivaju se nepoznati nasljednici iza Ide Cappellani, rođ. Voivoda, u službene prostorije Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, Poreč, Obala M. Tita 4

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Odsjek za imovinsko pravne poslove i pravnu pomoć, u postupku utvrđivanja statusa imovine u vlasništvu Ide Cappellani, rođ. Voivoda, na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09; u daljem tekstu: Zakon) donosi:

Z A K LJ U Č A K

Preuzmite Zaključak u pdf formatu: