Održane radionice za osnovnoškolce o problematici morskog otpada, recikliranju i ponovnoj uporabi plastičnog otpada korištenjem 3D printera

Održane radionice za osnovnoškolce o problematici morskog otpada, recikliranju i ponovnoj uporabi plastičnog otpada korištenjem 3D printera

IRENA je stoga proteklog tjedna održala dvije edukativne radionice s učenicima Osnovnih škola Vladimira Nazora iz Potpićna i Ivana Batelića iz Raše. Radionice su održane kao nastavak edukativnog programa na temu problematike morskog otpada razvijenog i provedenog u sklopu projekta MARLESS tokom 2022. godine u šest osnovnih škola  na području Istarske županije te kao početak edukativnih aktivnosti projekta CAPonLITTER koji ima za cilj potaknuti osmišljavanje i stvaranje proizvoda iz recikliranih materijala putem 3D printera koji mogu zamijeniti jednokratne plastične proizvode. Cilj radionica bio je upoznati učenike s problematikom morskog otpada, istaknuti gorući problem plastičnog otpada s posebnim osvrtom na mikroplastiku i njenim utjecajem na biljni i posebice životinjski svijet kao i upoznati učenike s osnovama procesa recikliranja otpada i moguće ponovne uporabe istog na primjeru 3D printanja i korištenja recikliranih materijala kao sirovine.

Radionice su bile koncipirane u dva dijela. U prvome dijelu učenici su naučili što je morski otpad, što je zagađenje mikroplastikom, koji su uzroci morskog otpada te kako zagađenje utječe na okoliš, morske životinje i ljude. Poseban naglasak edukacije bio je kako svaka osoba odgovornim ponašanjem može barem djelomično utjecati na smanjenje morskog otpada. Učenicima je prikazano kako pravilnim selektiranjem otpada, smanjenjem upotrebe jednokratne plastike, sudjelovanjem u akcijama čišćenja i širenjem znanja mogu doprinijeti rješavanju ovog ozbiljnog problema. U sklopu edukacije prikazan je i animirani edukativni video projekta MARLESS.

Drugi dio radionica bio je usmjeren na mogućnosti ponovne uporabe otpada putem recikliranja i kako se pomoću pravilnog odvajanja, odlaganja i recikliranja otpada može ipak od dijela otpada stvoriti sirovina za proizvodnju novih proizvoda i time utjecati na smanjenje korištenja novih sirovina i posljedično na smanjenje stvaranja otpada. Proces stvaranja novih proizvoda prikazan je na primjeru 3D printera te su učenicima prezentirane osnove 3D printanja i proces nastanka proizvoda od nacrta do same proizvodnje. Za potrebe radionice korišten je materijal-filament od reciklirane plastike te su učenici pozvani da osmisle proizvode koji bi mogli zamijeniti jednokratne i one plastične proizvode koji najčešće završavaju kao otpad.

Nastavak edukacija planiran je početak nove školske godine te su edukativne radionice zaključene podjelom platnenih vrećica i višekratnih perivih čaša uz poruku učenicima kako se i malim koracima i korištenjem višekratnih proizvoda može smanjiti stvaranje otpada i time pridonijeti da naš okoliš i mora postanu čišći i ugodniji za život.

Galerija fotografija