Dijetoterapija kod raznih bolesti

U nastavku možete pronaći edukativne letke koji su nastali tijekom projekta Opće bolnice Pula Unaprjeđenje kvalitete prehrane tijekom 2015. i 2016. godine u sklopu Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije.

Autorice letaka su Vedrana Fontana, mag. nutr. i Roberta Katačić, dr. med., MPH, a stručnu recenziju su radili liječnici Opće bolnice Pula.