Edukativni materijali - pisani materijali za profesionalce

Materijali su nastali u sklopu projekta LOVE YOUR HEART i slobodni su za korištenje bez naknade,
ali uz obavezno citiranje izvora i autora korištenih materijala. Za sadržaj odgovaraju sami autori. 

 

Materijali na hrvatskom jeziku
Materijali na talijanskom jeziku